Tracking

Det är frivilligt att använda tracking, men vi har tidigare rekommenderat deltagarna att använda Endomondo. De har förändrat sina tjänster något så att vi undersöker alternativ.
De deltagare som har AIS-transponder syns även i fönstret.


Kommentera