Inbjudan / NOR

NOR_K2_2019 PDF som öppnas I eget fönster. 

 

 

Inbjudan

 

 

 

Tävling:       K2Varberg

 

 

 

Datum:         2019-08-23 – 2019-08-24

 

 

 

Arrangör:    Träslövsläges Båtsällskap och Varbergs Segelsällskap

 

 

 

 

 

1.                Regler

 

 

 

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

 

 

 

1.2       Tävlande skall uppfylla kraven i K2Varbergs säkerhetsbestämmelser.

 

All slags elektronisk utrustning är tillåtet så länge den inte bryter mot regel 42.

 

 

 

1.3       Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:

 

Kölbåtar med ett SRS(s)-tal, eller SRSv(s)-tal, från 0,82 och LÖA >=7m.

 

 

 

1.4       En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel får anmälas utan sådana segel.

 

Detta ska anmälas senast 2019-08-20.

 

 

 

1.5       Båtarna kappseglar med SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).

 

 

 

1.6                 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

 

 

 

1.7       Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

 

 

 

1.8       Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

 

 

 

1.9       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

 

 

1.10     Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person ombord. Denne får ej på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.

 

 

 

2.                Villkor för att delta

 

 

 

2.1       Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

 

 

 

2.2                 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 

 

 

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
Tävlingsledningen kan ge andra båtar dispens att deltaga, med avvikelser från 1.2 samt 1.3, likväl som den kan neka en båt att deltaga oavsett orsak.

 

 

 

2.4       Deltagarantalet är begränsat till 60 båtar.

 

 

 

3.                Anmälan

 

 

 

3.1       Anmälan ska göras senast 2019-08-20 på tävlingens hemsida k2varberg.se
Efteranmälan kan göras fram till 2019-08-23 kl.18:00

 

 

 

3.2           Anmälan ska innehålla uppgifter enligt formulär på hemsidan.

 

 

 

Anmälningsavgiften är SEK200 plus SEK600 för maten och betalas vid registreringen.

 

 

 

4.                Registrering och besiktningskontroll

 

 

 

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-08-23 kl.2000.

 

 

 

4.2       Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

 

 

 

4.3       Stickprovskontroll av säkerhetsutrustning och båtar med utrustning, kan komma att utföras.

 

 

 

5.                Seglingsföreskrifter

 

 

 

5.1       Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

 

 

 

6.                Tidsprogram

 

 

 

6.1                 Program

 

                      Registrering                                              fredag 23/8   1830-2000

 

                      Lättare Buffé                                            fredag 23/8   1830-2000

 

                      Frukost                                                     lördag 24/8   0645-0730

 

                      Skepparmöte                                            lördag 24/8   0700

 

                      Tid för första varningssignal                      lördag 24/8   0755

 

                      Under eftermiddagen, målgång med After-Sail

 

Mållinjen                stänger                                lördag 24/8   1830

 

Kräftskiva med prisutdelning      lördag 24/8               1900

 

 

 

6.2                 En kappsegling är planerad

 

7.                Genomförande

 

 

 

7.1       Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS).

 

7.2       Båtar som ej gått i mål lördag 2018-08-24 kl. 1830 anses ha utgått, Did Not Finish (DNF).

 

 

 

8.                Kappseglingsområde

 

 

 

8.1       Kappseglingarna genomförs mellan Klåback i norr, Glommen i söder och Lilla Middelgrund i väst.

 

 

 

9.                Banan

 

 

 

9.1       Banan är en distansbana ca 35M lång. Start utanför Träslövsläge och mål i Varberg. Banlängden kan komma att justeras beroende på vindförhållandena.

 

 

 

10.              Protester och straff

 

 

 

10.1     Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller.

 

 

 

11.              Poängberäkning

 

 

 

11.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

 

 

 

12.              Priser

 

 

 

12.1               I varje SRS-klass delas ut 1 pris per 5 anmälda.

 

 

 

12.2               Ett vandringspris, ständigt vandrande, utdelas till totalvinnaren.

 

 

 

13.              Ändringar

 

 

 

13.1     Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida K2Varberg.se samt i mail som skickas till deltagarna i tävlingen.

 

 

 

Bilaga till inbjudan.

 

 

 

Deltagande båtar ligger i arrangerande klubbars hamnar fritt en vecka före resp. efter regattan, kontakta hamnansvariga när ni lämnar båten.

 

 

 

Datum: 2019-08-20

 

 

Lämna ett svar