Inbjudan / NOR

NOR_K2_2017 PDF som öppnas I eget fönster.

Inbjudan 

Tävling:K2Varberg 

Datum:2017-08-25 – 2017-08-26 

Arrangör:Träslövsläges Båtsällskap och Varbergs Segelsällskap 

 

1.Regler 

1.1Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.  

1.2Tävlande skall uppfylla kraven i K2Varbergs säkerhetsbestämmelser. 

All slags elektronisk utrustning är tillåtet så länge den inte bryter mot regel 42. 

1.3Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser: 

Kölbåtar med ett SRS(s)-tal, eller SRSv(s)-tal, från 0.82 och LÖA >=7m. 

1.4En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel får anmälas utan sådana segel. 

Detta ska anmälas senast 2017-08-23. 

1.5Båtarna kappseglar med SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). 

1.6Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

1.7Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 

1.8Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

1.9En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

1.10Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person ombord. Denne får ej på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen. 

 

2.Villkor för att delta 

2.1Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. 

2.2Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.3Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 
Tävlingsledningen kan ge andra båtar dispens att deltaga, med avvikelser från 1.2 samt 1.3, likväl som den kan neka en båt att deltaga oavsett orsak. 

2.4Deltagarantalet är begränsat till 60 båtar. 

 

3.Anmälan 

3.1Anmälan ska göras senast 2017-08-23 på tävlingens hemsida k2varberg.se 

  1. Anmälan ska innehålla uppgifter enligt formulär på hemsidan. 

Anmälningsavgiften är SEK200 plus SEK600 för maten och betalas vid registreringen. 

 

4.Registrering och besiktningskontroll 

4.1Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2017-08-25 kl.2100. 

4.2Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar. 

4.3Stickprovskontroll av säkerhetsutrustning och båtar med utrustning, kan komma att utföras. 

 

5.Seglingsföreskrifter 

5.1Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6.Tidsprogram 

6.1Program 

Registreringfredag 25/81800-2100 

Lättare Bufféfredag 25/81800-2100 

Frukostlördag 26/80645-0730 

Skepparmötelördag 26/80700 

Tid för första varningssignallördag 26/80755 

Under eftermiddagen, målgång med After-Sail 

Mållinjen stängerlördag 26/81830 

Kräftskiva med prisutdelninglördag 26/81900 

6.2En kappsegling är planerad 

 

7.Genomförande 

7.1Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS). 

7.2Båtar som ej gått i mål lördag 2017-08-26 kl. 1830 anses ha utgått, Did Not Finish (DNF). 

 

8.Kappseglingsområde 

8.1Kappseglingarna genomförs mellan Klåback i norr, Glommen i söder och Lilla Middelgrund i väst. 

 

9.Banan 

9.1Banan är en distansbana ca 35M lång. Start utanför Träslövsläge och mål i Varberg. Banlängden kan komma att justeras beroende på vindförhållandena. 

 

10.Protester och straff 

10.1Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller. 

 

11.Poängberäkning 

11.1Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller. 

 

12.Priser 

12.1I varje SRS-klass delas ut 1 pris per 5 anmälda. 

12.2 Ett vandringspris, ständigt vandrande, utdelas till totalvinnaren. 

 

13.Ändringar 

13.1Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida K2Varberg.se samt i mail som skickas till deltagarna i tävlingen. 

 

Bilaga till inbjudan. 

Deltagande båtar ligger i arrangerande klubbars hamnar fritt en vecka före resp. efter regattan, kontakta hamnansvariga när ni lämnar båten. 

 

Datum: 2017-07-18 

Kommentera