Säkerhetsbestämmelser

 Utrustning för länspumpning.  
En hink på minst 9 liter skall finnas med ombord, den skall ha en lina fäst vid sig.
Saknas fast monterad manuell länspump skall två hinkar finnas ombord.
 Livlinor och Livselar  
Om mantåg saknas skall livlinor vara monterade på däck så att besättningsen kan ta sig från för till akter utan att behöva koppla om sig.
Livselar skall finnas till alla ombord.och fungera ihop med flytvästen.
 Kompass  
En magnetisk kompass som fungerar oberoende av el skall finnas med ombord.
 Kommunikation  
Två mobiltelefoner skall finnas med ombord.
En VHF rekommenderas
 Brandsläckare  
En brandsläckare skall finnas med ombord. Dessa skall vara fastsatta så att det ej kan komma i rörelse vid en kappsejsning.
 Ankare  
Ett ankare avsett för båtens storlek skall finnas med och stuvad på ett sådant sätt det skall kunna användas omedelbart.
 Ficklampa  
En vattentät ficklampa med extra batteri och lampa skall finnas ombord.
 Första hjälpen kit  
Ett första hjälpen kit skall finnas ombord.
 Navigation utrustning  
Sjökort (utöver elektroniskt om sådant finns ombord) för hela tävlingsområdet och dess omgivning skall finns med ombord.
 Verktyg och reservdelar  
Rekommenderat är att ha med sig verktyg och reservdelar för att snabbt kunna reparera rigg och vid nödfall göra sig av med den ståenderiggen skall finnas med ombord.
 Sittbrunskniv  
Minst en stark och vass kniv som är säkert fastsatt och redo att användas från däck eller sittbrunnen.
 Flytväst  
Varje besättningsman skall ha en egen flytväst och den skall vara utrustad enligt följande
a) Utrustad med en visselpipa
b) Fungera ihop med livselen
c) Om den är upplåsbar skall den vara regelbundet servad.
 Motor  
Motor för framdrivning av båten