Resultat 2018

Placering       Måltid           Namn                               Båt                   Klubb

1                   14:5046         Kristensson/Markusson    Delphia 2          TÄBS

2                   14:55:42        Andersson/Carlberg          Express            TÄBS

3                   14:59:56        Wallin/Bengtsson             Rhapsody          VASS

4                   15:00:33        Larsson/Bengtsson           H-båt                 VASS

5                    15:02:51       Karlsson/Andersson         Bavaraia 30Cr    TÄBS

6                   15:17:57        Palmqvist/Palmqvist        CB 33                 VASS

7                   15:21:04        Thunberg/Palmqvist        Linjett 33           VASS

8                   15:37:02        Ivarsson/Olsson                Scampi              VASS

9                   15:43:48        Roxvall/Kleist                  Hansson 31        TÄBS

10                 15:49:24        Johansson/Johansson      Bummerang 32   TÄBS